Chemiczne czyszczenie

Usuwanie osadów eksploatacyjnych

Trawienie pomontażowe

Przygotowanie do eksploatacji powierzchni wewnętrznych nowego urządzenia

Konserwacja urządzeń na okres postoju

Zapobieganie korozji postojowej

Uprawnienia

do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego

Chemiczne czyszczenie

Chemiczne czyszczenie
Chemiczne czyszczenie -

Chemiczne czyszczenie urządzeń polega na działaniu czynnikami chemicznymi na ścianki urządzenia lub jego elementy, mające na celu usunięcia zanieczyszczeń i osadów powstałych wskutek eksploatacji urządzenia.

Źródłem osadów powstających podczas eksploatacji urządzenia może być reakcja chemiczna materiału ścian urządzenia w kontakcie z czynnikiem roboczym bądź osadzanie się zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrzenego przedostających się do układu.

Niezależnie od źródła pochodzenia, obecność osadu pogarsza współczynnik wymiany ciepła czego skutkiem jest pogorszenie sprawności urządzenia oraz możliwość przegrzewania się materiału powierzchni wymiany ciepła, co prowadzi do pogorszenia pewności ruchowej urządzenia.

Efektem wykonania chemicznego czyszczenia jest uwolnienie powierzchni roboczych od osadów eksploatacyjnych oraz wytworzenie ochronnej warstwy pasywnej zapobiegającej dalszemu utlenianiu się materiału konstrukcyjnego urządzenia w kontakcie z medium roboczym.Kontakt

En-Chem Gliwice Sp. z o.o.
ul. Jasna 8
44-100 Gliwice
tel. 32 411 24 32

Telefon:
+48 603 223 369
firma@enchem.eu
www.enchem.eu

NIP: 6312634396
REGON: 241958239

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer KRS: 0000385710
Wysokość kapitału zakładowego: 120 000 zł
undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice
created by